privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Spiegel Energiek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn dienst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

·         Voor- en achternaam

·         Adresgegevens

·         Geboortedatum

·         Geslacht

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Indien van toepassing: Naam werkgever

·         Indien van toepassing: Naam leidinggevende / contactpersoon werk

·         Indien van toepassing: Naam bedrijfsarts

·         Indien van toepassing: Naam huisarts / specialist / andere hulpverlener waar u nu onder behandeling bent

·         Uw dienstverband uitgedrukt in uur/week

·         Indien van toepassing: Datum waarop ziekteverlof is ingegaan

·         Indien van toepassing: medicatie

·         Indien van toepassing: ziektegeschiedenis

·         Aanleiding contact met Spiegel Energiek / hulpvraag

·         Beschrijving van factoren, die betrekking hebben tot uw klacht

·         Advies, herstelplan opgesteld door Spiegel Energiek

 

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Spiegel Energiek verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom ik gegevens nodig heb

Spiegel Energiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

·         U te informeren over mijn bevindingen aangaande uw persoonlijke gezondheidstoestand

·         Indien van toepassing en nadrukkelijk alleen met uw toestemming: het versturen van evaluatierapportages naar uw leidinggevende en uw bedrijfsarts.

·         Het afhandelen van uw betaling

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Spiegel Energiek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van vijftien jaar.

 

Delen met anderen

Spiegel Energiek deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spiegel Energiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Spiegel Energiek maakt geen actief gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Spiegel Energiek  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Spiegel Energiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Spiegel Energiek,  kunt u mij als volgt bereiken:

 

Straatnaam en nummer:                                                   Dr. J.P. Thijsselaan 20

Postcode en plaats:                                                           3571 GP Utrecht     

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:                       30248177     

Telefoonnummer:                                                              06-18169988

E-mailadres:                                                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.